ቆስጣ እና ጥቅሞቹ

ቆስጣ ይመገባሉ?

እንግዲያዉስ በይበልጥ እንዲያዘወትሩት እንመክሮታለን።
ይህ የጓሮ ኣትክልት በውስጡ አራት የሚሆኑ ቫይታሚኖችን (Vitamin A, C, K,B,(B2 &B6) ይይዛል በተጨማሪም በሽታ የመከላከል አቅምን ያጎለብታል፡፡

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *